Kurumsal Hizmetlerimiz

Personel Seçme ve Yerleştirme Danışmanlığı

 

Kurumların tüm beyaz yakalı ve mavi yakalı personel ihtiyaçlarında “Doğru İşe Doğru İnsan” yaklaşımıyla şirketlerin kadrolarını en hızlı ve ideal şekilde tamamlamalarını sağlarız.

Organizasyonel Gelişim Danışmanlığı

 

Kurumların vizyon, misyon ve değerlerine uygun bir organizasyon yapısı kurması ve şirket kültürüne uygun çalışan kadrosuyla hedeflerini gerçekleştirerek gelişmesi için tüm insan kaynakları eylem planını oluştururuz. 

Kalite Yönetim Sistemleri Danışmanlığı

 

Kurumların etkin ve sürdürülebilir yönetim sistemlerine sahip olması için; mevcut durum analizlerini, risk analizlerini, ihtiyaç ve beklentilerini ortaya koyarak ölçülebilir bir sistem kurulması ve geliştirilmesini sağlarız. Şirket faaliyetlerinin kişilerden bağımsız yürütülebilmesini ve geliştirilmesini sağlayan bir yapı oluşturur, rekabetçi piyasa şartlarında sürdürülebilir “üretim ve hizmet” süreçlerinin kalıcı hale getirilmesine destek oluruz.

İletişim Eğitimleri

 

Kurum kültürünün, kurum kimliğinin oluşturulması çalışmaları kapsamında; çalışanların birbirleriyle aynı dili konuşarak uyumlu hareket edebilmesi ve şirketin iş ortakları, müşterileri nezdinde de şirketi doğru temsil edebilmesi için verdiğimiz eğitimler vasıtasıyla hem yazılı hem sözlü olarak etkili iletişim becerileri geliştirmelerini sağlarız.

Bireysel Hizmetlerimiz

İlişki Koçluğu

 

İlişkide yaşanan sorunlar sürekli olarak tekrarlanıyorsa veya farklı kişilerle aynı sorunlar yaşanıyor ve bu durumun nasıl değiştirilebileceği bilinmiyorsa, bir çıkmazda olunduğu hissediliyorsa başvurulması gereken hizmettir.

 

Bu hizmetle, kişilerin daha kaliteli ilişkiler kurabilmesi için öz farkındalıklarını arttırarak iletişim konusundaki yaklaşımları yeniden şekillendirilir ve böylece kişilerin ilişkisini farklı bir açıdan görmesi sağlanır. Kazandırılan farkındalıkla bireyin partnerini daha doğru değerlendirebilmesi, kendi algı sürecini doğru yönetmesi, uyumsuzluk ve çatışmayı gidermesi amaçlanır. Nihai amaç kişinin dengeli, uyumlu ve doyum sağlayan bir ilişkiye sahip olması veya mevcut ilişkisini sağlıklı bir şekilde sonlandırmasına destek olarak gelecekte uyumlu ilişkiler kurmasına zemin hazırlamaktır.

Aile ve Ebeveyn Koçluğu

 

Anne-baba olmak şüphesiz hayatta en büyük mutlulukları yaşatan tecrübelerdendir, bununla beraber zorluklarla ve çeşitli sorunlarla başa çıkmayı gerektirebilen yeni bir süreçtir. Bu süreçte insanın kendisini bazen yorgun ve çaresiz hissetmesi mümkündür.

 

Aile ve ebeveyn koçluğu, anne- babaların çocuklarıyla iletişimlerinde karşılıklı olarak olumlu tavırlar geliştirmelerine yardımcı olarak mutlu, nitelikli ve “yeterli” ebeveyn olmalarını destekler.

 

Nihai amaç; aile içinde sağlıklı bir düzen oluşturmak ve aile bağlarını güçlendirmektir.

Evlilik ve Boşanma Öncesi Koçluk

 

Bir insanla hayat yolunu birleştirmek veya ayırmak kişinin yaşamındaki en mühim dönüm noktalarındandır.

 

Bu kritik dönemler öncesinde başvurulabilecek bu hizmetle en sağlıklı kararların alınmasına destek olunur.

Boşanma ve Velayet Süreçleri Danışmanlığı

 

Evli çiftlerin sorunlarını hiçbir şekilde çözemeyeceklerine emin olup evliliklerini sonlandırmaya karar vermelerinden sonra alabilecekleri hizmettir.

 

Amaç, bu zorlu süreçte tarafların ve varsa çocuklarının en az hasarla, mümkün olan en sağlıklı yollarla süreci tamamlamalarına destek olmak, çocuklarının hala en değerli ortak paydaları olduğunu ve aslolanın onu korumak olduğunu hatırlayabilmelerini sağlamaktır.